سیاست خارجه

  • ۶۹۳۷۷۱_۶۴۲

    ترکیه زیر ذره‌بین هیئت حقوق بشری اروپایی

    نمایندگانی از یک هیئت حقوق بشری سرشناس اروپایی ترکیه را در لیست نظارت قرار داد. این گروه به نگرانی‌ها درباره آنچه سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر در دوران اردوغان خواند، اشاره کرده است. قالانیوز،…